ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (พร้อมรหัสเคลียริ่งเฮ้าส์)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และค้นหา Password สำหรับยืนยันระบบ Clearing House (เฉพาะ ม. 6)

(กรุณาเลือกตามเขตภูมิภาคของโรงเรียนที่สังกัด)

หมายเหตุ

      • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการยืนยันในระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่วันที่ 25 – 28 เม.ย. 2560 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาครั้งนี้

 

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมกำหนดการ
ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ที่ www.cuas.or.th25 - 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบเคลียริ่งเฮาส์)
16 พ.ค. 60
รายงานตัวเข้าศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษากำหนดการ และรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-026 โทรสาร 044-223-010

Comments are closed