ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (หลักสูตรนอกเวลา)

 

ลำดับที่ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560) โดยดำเนินการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "บันทึกประวัตินศ.ใหม่"
4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ"
5) พิมพ์แบบฟอร์มถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "ฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่"
3.การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
- วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
- กำหนดการ และคำแนะนำในการแต่งกาย

ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 0-4422-3014 ถึง 5 หรือ 0-4422-3025 ถึง 6 Fax 0-4422-3010

Comments are closed