ทดสอบความเร็ว internet โดย server มหาวิทยาลัย

Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.ทดสอบความเร็ว internet โดย server ภายนอก