ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ BYOD (Bring Your Own Device)
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย
และให้ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์ของตนเองได้
ในชื่อของสัญญาณ @SUT-Wifi โดยเริ่มต้นปล่อยสัญญาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดและคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th

 log out wifi read more..