เครื่องมือสำหรับตั้งค่า @SUT-Wifi

          

ท่านใดประสบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi ท่านสามารถ Download tool เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อ @SUT-Wifi ได้สะดวกยิ่งขึ้น

         - Tool สำหรับเชื่อมต่อ @SUT-Wifi (for Widows xp, vista,7,8,8.1,10)

         ** หากเชื่อมต่อ @SUT-Wifi ไม่ได้ กรุณาเชคว่าท่านใช้งานเกิน 5 Device หรือไม่ ->>เชคได้ที่นี่


                               

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ BYOD (Bring Your Own Device)
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย
และให้ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์ของตนเองได้
ในชื่อของสัญญาณ @SUT-Wifi โดยเริ่มต้นปล่อยสัญญาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดและคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th

 log out wifi read more..