กรุณาตรวจสอบสถานะการดำเนินการหลังกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสพนักงาน ( Employee ID)
ชื่อ - นามสกุล ( Full Name)
ชื่อ - นามสกุล English Full Name
Select English
หน่วยงาน ( Institute )
สังกัดฝ่าย (Divison Office )
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ( Telephone )
สร้าง account และตั้งรหัสผ่าน
E-mail Address(Real name) @sut.ac.th
บริการเพิ่มเติม Email (g.sut.ac.th) @g.sut.ac.th
Password Status:รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากที่สุด มีความยาว 8-16 ตัวอักษร

พิมพ์รหัสผ่าน: ระดับความปลอดภัยต้องมากกว่า 30 point
ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน:
ระดับความปลอดภัย คะแนความปลอดภัย
At least 8 character
1. อักขระพิเศษร่วมกับตัวอักษร เช่น @, #, $ ,_ เป็นต้น
2. ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข ผสมกัน เช่น AbCD
3. ควรมีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป
4. ต้องมีใช้ตัวเลข 0-9
5. ไม่แนะนำให้ใช้ตัวอักษรทั้งหมด หรือตัวเลขทั้งหมด
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ
IP Register 202.28.42.70

พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ

แจ้งความยินยอมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดข้างต้น เพื่อใช้ในการให้บริการระบบสารสนเทศ ของศูนย์คอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ ท่านสามารถ อ่านนโยบาย ส่วนบุคคลฉบับเต็มของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่ . http://web.sut.ac.th/ccs/privacy.pdf

ยอมรับ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อน กรอกรหัสหรือชื่อในช่องค้นหา
ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]
ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ กรุณาติดต่อ 1919


 ระบบได้เปลี่ยนการลงทะเบียนสำหรับขอ Email g.sut.ac.th กรุณา
 ใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงเท่านั้น

สำหรับนักศึกษา

ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]

ระบบจะไม่แสดงข้อมูลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
สามารถค้นหาโดยใช้รหัสพนักงานหรือรหัสนักศึกษา หรือชื่อ
กรณีมีปัญหาในการตรวจสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เบอร์ติดต่อ 1919
กรณีมีสัญลักษณ์ ในหมายเหตุ กรุณาอ่านโดยการ Click ที่ icon

ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]
หน้า :
ทั้งหมด: 5 รายการหน้า : 1

ลำดับ.รหัส.ชื่อ-นามสกุล.Register. สถานะ. หมายเหตุ.
1
 563426
อามรรัตน์ สงสันเทียะ
Email Account
รอดำเนินการ
2
 B6318253
ณัฐดนัย
Email Account
รอดำเนินการ
3
 563486
วรกิตติ์ พรอำนวย
Email Account
รอดำเนินการ
4
 563489
ทรงพร ลีลาเจริญพร
Email Account
รอดำเนินการ
5
 140018
UNNOP PRAWATWONG
Email Account
ระหว่างดำเนินการ