Smart Mattress เฝ้าระวังสถานะการนอนของผู้สูงอายุ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ

เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ในปี 2568 โดยจำนวน ผู้สูงอายุมีสัดส่วนเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องอยู่ที่บ้านทั้งในเขตเมือง เขตชนบท ไปไหนไม่ได้ รวมทั้งผู้พิการอื่น ๆ ต้องพึ่งพิงญาติคอยดูแล จะมีประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ดังนั้น อุปกรณ์ต้นแบบ Smart Mattress จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเฝ้าระวังถึงสถานะการนอนของผู้สูงอายุ และป้องกันการเกิดแผลกดทับ

เรือเก็บขยะอัตโนมัติ ขนาดกะทัดรัด ฉลาดเหมือนหุ่นยนต์

เรือเก็บขยะขนาดกะทัดรัดสามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีความฉลาดเหมือนกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านของบริษัท iRobot ที่ในปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยสามารถเคลื่อนที่ถูพื้นบ้านไปตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณบ้าน นอกจากนั้น ยังสามารถบันทึกปริมาณขยะและเส้นทางในการเก็บขยะ และส่งข้อมูลเข้ามายังระบบเครือข่ายไร้สายหรือโทรศัพท์เพื่อแสดงผลใน Mobile Application

แผ่นพื้นอัจฉริยะผลิตพลังงานสีเขียวสำหรับประชาคมยุคดิจิตอล

การประดิษฐ์ต้นแบบของแผ่นพื้นอัจฉริยะโซล่าร์-ไพโซ จากการผสมผสานเทคโนโลยีของแผ่นโซลาร์เซลล์ ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวัน หรือในที่ที่มีแสงร่วมกับแผ่นไพโซอิเล็กทริกที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าขณะมีแรงกลมากระทบดังนั้น แผ่นพื้นอัจฉริยะโซล่าร์-ไพโซจึงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือจ่ายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น จอแสดงผล LED หรือใช้เป็น Sensor ตรวจจับปริมาณคนเข้า-ออกในบริเวณที่ต้องการได้ โดยไม่พึ่งพาระบบไฟฟ้าสายส่งทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผู้มีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก คือ การที่คู่สามีภรรยาพยายามมีบุตรโดยไม่ได้คุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอมาเกิน 1 ปี  แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเกิดได้จากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยฝ่ายชายอาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับอสุจิเป็นหลักทั้งทางด้านการผลิตและคุณภาพ รวมถึงความสามารถในการปฏิสนธิหรือการอุดตันของท่อลำเลียงอสุจิ

นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำจัดสาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำด้วยคลื่นความถี่สูง

เครื่องกำจัดสาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นวิธีการกำจัดสาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำที่ง่าย สะดวก ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในแหล่งน้ำ ไม่เป็นอันตรายต่อปลาและพืช อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้จะมีการสร้างการยุบตัวของโพรงอากาศ ทำให้โครงสร้างสาหร่ายขนาดเล็กในน้ำให้มีการแตกตัวและจะตกตะกอนลงและย่อยสลายไปในที่สุด