Search (detail) : by:  

 


ขนส่ง/โทรคมนาคม /Transportations/Communications

Name Office Home Fax E-Mail
ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ 0-2535-1111 - - -
ท่าอากาศยาน กองบิน 1 0-4425-7216 - - -
ท่าอากาศยาน นครราชสีมา (ท่าช้าง) 0-4425-4834-5 0-4425-9534 - - -
บริษัทการบินไทย นครราชสีมา (บริษัทประยูรกิจ) 0-4425-7211 - - -
บริษัทการบินไทย ภายในประเทศ 0-2535-2081-2 - - -
บริษัทการบินไทย ระหว่างประเทศ 0-2535-1111 - - -
รสพ. 0-4424-2184 0-4424-2114 - - -
สถานีขนส่ง นม.1 0-4424-1338 - - -
สถานีขนส่ง นม.2 0-4425-4964 0-4425-6006-9 - - -
สถานีขนส่ง/ปรับอากาศ สายเหนือ/สายตะวันออกเฉียงเหนือ 0-2271-0101-5 - - -
สถานีขนส่ง/ปรับอากาศ สายใต้ 0-2434-5557-8 - -  
สถานีขนส่ง/ปรับอากาศสายตะวันออก 0-2391-2504 - - -
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) 0-2223-7461 0-2223-0341-8 - - -
สถานีรถไฟนครราชสีมา 0-4424-2044 - - -
สถานีรถไฟสายใต้ (บางกอกน้อย) 0-2441-3102 - - -
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เก่า) 0-4424-5443 - - -
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา(ใหม่) 0-4437-1234 - - -

โทรสายนอกมหาวิทยาลัยให้เพิ่มเลขนำด้วยรหัสพื้นที่ คือ 044 ตามด้วยรหัสของมหาวิทยาลัยคือ 22
หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อได้ที่ คุณอำนาจ จงมอบกลาง
ฝ่ายโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์: 5999 โทรสาร: 4790 อีเมล์ : amnartj@sut.ac.th

 

ค้นหานักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555