Search (detail) : by:  

 


หน่วยราชการ/ Goverment Agencies

Name Office Home Fax E-Mail
การประปา 0-4424-2034 - - -
การไฟฟ้า (ตาลคู่) 0-4421-4334 - - -
การไฟฟ้า (ห้าแยก) 0-4424-2072 0-4424-2008 - - -
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กทม.) 0-2573-0099 - - -
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (โคราช) 0-4424-2995 - - -
ปชส. นครราชสีมา 0-4425-1818 - - -
ประกันสังคมจังหวัด 0-4424-5755 - - -
ไปรษณีย์นครราชสีมา 0-4424-2031 - - -
สนง. ชลประทานที่ 6 0-4424-2242 0-4424-2597-8 - - -
สรรพากรจังหวัด 0-4425-2122 0-4425-2117 - - -
องค์การโทรศัพท์ (ศาลากลาง) 0-4425-7123 - - -
องค์การโทรศัพท์ (สืบศิริ) 0-4421-5333 0-4425-5222 - - -

โทรสายนอกมหาวิทยาลัยให้เพิ่มเลขนำด้วยรหัสพื้นที่ คือ 044 ตามด้วยรหัสของมหาวิทยาลัยคือ 22
หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อได้ที่ คุณอำนาจ จงมอบกลาง
ฝ่ายโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์: 5999 โทรสาร: 4790 อีเมล์ : amnartj@sut.ac.thค้นหานักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555