Search (detail) : by:  

 


ธนาคาร/ Banks

Name Office Home Fax E-Mail
กสิกรไทย (จอมพล) 0-4424-2097 0-4425-7601 - - -
กสิกรไทย (มิตรภาพ) 0-4424-3959 0-4425-1366 - - -
กสิกรไทย (สามแยกปัก) 0-4421-3542-3 - - -
ทหารไทย (นครราชสีมา) 0-44242-886 0-4425-2505 - - -
ไทยพาณิชย์ (นม.) 0-4425-1360 0-4425-4969 - - -
ไทยพาณิชย์ (มทส.) 4831 0-4424-5761 0-4425-1356 - - -
ไทยพาณิชย์ (มิตรภาพ) 0-4424-6160 0-4424-6546 - - -
ไทยพาณิชย์ (มุขมนตรี) 0-4425-1358 0-4424-5761 - - -
ออมสิน (นครราชสีมา) 0-4424-2003 0-4425-5081 - - -
อาคารสงเคราะห์ 0-4425-8151 0-4424-5069 0-4426-9205-7 - - -

 

โทรสายนอกมหาวิทยาลัยให้เพิ่มเลขนำด้วยรหัสพื้นที่ คือ 044 ตามด้วยรหัสของมหาวิทยาลัยคือ 22


หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อได้ที่ คุณอำนาจ จงมอบกลาง
ฝ่ายโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์: 5999 โทรสาร: 4790 อีเมล์ : amnartj@sut.ac.th


ค้นหานักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555