มทส. จัดเกษตรสุรนารี ’60 เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย

วันนี้ (27 ธ.ค.59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว งานเกษตรสุรนารี’ 60 ว่า “มหาวิทยาลัยได้จัด “งานเกษตรสุรนารี” มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด"เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมทางการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมที่เหมาะสมสู่พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตร ไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความสนใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยงานจัดในช่วงของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส.

 

 

กิจกรรมใน“งานเกษตรสุรนารี’ 60” ประกอบด้วย ร่วมกับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมทางการเกษตร การแสดงนวัตกรรม นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประกวดกล้วยไม้ชวนชม และการประกวดแพะ-แกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการประกวดปลาคาร์พ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง งานวันมันปะหลังโคราช ครั้งที่ 2 งานวันแพะ-แกะ ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 นิทรรศการสุนัขทรงเลี้ยง การแสดงและการประกวดทางด้านสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น การประกวดไก่แจ้ ปลากัด การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การอบรมทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ การเลี้ยงไก่โคราชเพื่ออาชีพวิสาหกิจชุมชน, การเลี้ยงไก่ไข่ในระดับครัวเรือนเกษตรกร ความรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ การเลี้ยงและการจัดโคเนื้อ โคพื้นเมือง และ การสัมมนาเกี่ยวกับโคเนื้อโคราชวากิว การจัดแสดงและออกร้านจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากฟาร์มมหาวิทยาลัย กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสินค้าจาก บริษัทเอกชน และห้างร้านต่าง ๆ

 

 

 

โดยในการแถลงข่าวในวันนี้ มทส. ได้นำผลงานวิจัยระบบไร่มันอัจฉริยะ SMART CASSAVA ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุดชน วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และแพะเนื้อโคราช ซึ่งเป็นผลงานการปรับปรุงพันธุ์ของ รศ.ดร. ปราโมทย์ แพงคำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. มาจัดแสดง โดยแพะเนื้อโคราชได้มีการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาจาก แพะพันธุ์แองโกล-นูเบียน และพันธุ์ดามัสกัสชามี่ ที่มีความทนทานต่ออากาศร้อนได้ดี มีความทนโรคสูง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือจะมีลำตัวสีน้ำตาล หน้าโหนกงุ้ม เขาสีดำโค้งตามลำคอ หูยาวปรก หน้าผากกว้าง ลำคอหนา ลำตัวยาวลึก เลี้ยงง่าย โตเร็วเนื้ออร่อย มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม มีไขมันแทรกสูง โดยทีมวิจัยคาดว่าแพะดังกล่าวจะได้รับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะชนิดต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องสำอาง และ นมแพะพาสเจอร์ไรส์

ทั้งนี้ ตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมพบกับกิจกรรมที่หลากหลายได้ในงาน “เกษตรสุรนารี’60” ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส. จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง